Evenementenvergunning Week - 28

Evenementenvergunning Week - 28

Dit item is verlopen op 21-08-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Oogstdankfeest Mei-I-Vaare dat plaats vindt op 19 augustus 2017 en 20 augustus 2017 op de locatie Helweg 1 te Bocholtz. Op 20 augustus 2017 vindt eveneens een optocht plaats in de kern van Bocholtz, er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de optocht te begeleiden. 
•    Kindervakantiewerk dat plaats vindt van 21 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017 op het terrein bij Sportclub ’25 en PC en LRV Sportvrienden aan de Aretsbosweg te Bocholtz. 

•    Steamrace dat plaats vindt op 27 augustus 2017 op het terrein van de ZLSM en diverse veldwegen rondom de ZLSM. Tijdens de evenementen zijn er diverse wegen afgesloten, namelijk: Akerveldweg – Bulkemsdalweg – Eijkenpleijweg. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van verkeer te regelen. 

De stukken liggen vanaf 10 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.