Evenementenvergunning Week - 25

Evenementenvergunning Week - 25

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Stoomtreindagen op 8 juli 2017 en 9 juli 2017 bij de ZLSM
Dagje uit met Thomas op 16 september 2017 en 17 september 2017 bij de ZLSM
Tijdens de evenementen zijn er rondom de ZLSM diverse tijdelijke verkeersmaatregels van kracht. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van verkeer te regelen. 

Bikenight en Bergomloop op 15 juli 2017 en 16 juli 2017 in de kern van Simpelveld. Tijdens de evenementen zijn er rondom de kern van Simpelveld diverse tijdelijke verkeersmaatregels van kracht. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van verkeer te regelen. 

•    Bergfeest op 1 juli 2017 op de Huls. Tijdens het evenement zijn er rondom het terrein diverse tijdelijke verkeersmaatregels van kracht. 

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.