Evenementenvergunning Week - 24

Evenementenvergunning Week - 24

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

 aan het bestuur van de wandelsportvereniging ‘De Veldlopers’ (KvK 40204244) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van het evenement ‘Nacht van Gulpen’ waar maximaal 3000 wandelaars aan deelnemen. Deze wandeltocht komt op zondag 16 juni 2019 tussen 1.15 uur en 2.00 uur door de gemeente Simpelveld. De route van deze wandeltocht betreft: de Baneheide, (LA) de Hartjensweg (LA) de Akerveldweg, (LA) de Kruinweg, (RA) de Stationsstraat, (LA) de Sint Nicolaasbergweg en  (LA) de Bulkemstraat te gemeente Simpelveld.

 aan het bestuur van stichting ‘Wielrennen Valkenburg aan de Geul’ vergunning is verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Heuvelland Fiets 4-Daagse’ van 4 t/m 7 juni 2019. Deze wielertoertocht betreft een recreatieve vierdaagse fietstocht voor 50 plussers die op gewone of elektrische fietsen deelnemen. Het maximaal aantal toegestane deelnemers aan deze 14e editie van de wielertoertocht bedraagt 1000. Op basis van de eerdere edities zullen er 350 wielrenners deelnemen aan deze wielertoertocht. De start en de finish van deze wielertocht is gelegen in de gemeente Valkenburgh aan de Geul. De wielertoertocht komt op 5 juni 2019 tussen 9.00 uur en 14.00 uur door de Bulkemstraat, de Doctor Ottenstraat en de Stampstraat te gemeente Simpelveld. 

 aan ‘Tennisvereniging Simpelveld’ (KvK 40186427) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de ’45-jarig jubileum’ in het  tennispark, gelegen aan de Sportlaan 3 te Simpelveld van vrijdag 14 juni 2019 te 16.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 2019 te 1.00 uur. Op grond van artikel 2:24 Apv wordt ontheffing verleend voor het afwijken van de sluitingstijd voor paracommerciële instellingen. Gedurende de toegestane openingstijden wordt er ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 16.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A), tussen 19.00 uur en 23.00 uur  tot maximaal 75 dB(A) en tussen 23.00 uur en 1.00 uur tot maximaal 70 dB(A). Gedurende het evenement wordt er ontheffing verleend voor het mogen schenken van zwak alcoholische dranken ex. artikel 4 lid 4 Drank en Horecawet.

 aan ‘Z.L.S.M. B.V.’ (KvK 14047562) is verleend een verklaring van geen bedenkingen ex. artikel 27 lid 3 Wet wapens en munitie (WWM) jo. artikel 31 Regeling wapens en munitie jo. artikel 4.1.3. Circulaire wapens en munitie ten behoeve van het evenement ‘Weekend at War’ d.d. 13 en 14 juli 2019 in de gemeente Simpelveld.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder bekend dat:
 aan de Parochie H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz toestemming is verleend voor het houden van een processie op zondag 23 juni 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur vanaf de Jacobus de Meerderekerk, gelegen aan de Pastoor Neujeanstraat 6 te Bocholtz. De processie gaat vervolgens via de Dr. Nolenstraat, de Minister Ruysstraat, de Overhuizestraat (rustaltaar), de Paumstraat, de Emmastraat, de Julianastraat naar de Pastoor Neujeanstraat te Bocholtz. Op de Pastoor Neujeanstraat, ter hoogte van de Jacobus de Meerderekerk te Bocholtz wordt de processie ontbonden. Aan de processie nemen maximaal 200 personen deel.  

 aan het bestuur van ‘WTC Grensland’ toestemming is verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Grenslandklassieker’ op 2 juni 2019 waar maximaal 250 wielrenners aan deelnemen. De start en de finish van deze wielertocht is gelegen in de gemeente Stein. 

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 
Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.