Evenementenvergunning Week - 24

Evenementenvergunning Week - 24

Dit item is verlopen op 24-08-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement ontheffing is verleend: 

•    St. Jansfeest 2015. 
Het evenement vindt plaats op 26 juni 2015 op het perceel plaatselijk bekend Wijnstraat 25 in Simpelveld. 

•    Bergfeest 2015. 
Het evenement vindt plaats op 11 en 12 juli 2015 op het perceel plaatselijk bekend Bouwerweg/Huls (grasveld naast de kerk).

•    Koningsvogelschieten 2015. 
Het evenement vindt plaats op 11 en 12 juli 2015 op het perceel plaatselijk bekend Baneheide (schuttersweide) Op 11 juli 2015 zal er een rondgang plaatsvinden richting de schuttersweide. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

    Stoomvrijmarkt. 
Het evenement vindt plaats op 14 juni 2015 van 7.00 tot 21.00 uur in de volgende straten in Simpelveld: Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Vroenhofstraat – Pastoriestraat – Meester Jongenstraat. De straten worden afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers. Vanwege wegwerkzaamheden is er een omleidingsroute ingesteld voor verkeer naar de Nijswillerweg/ Bocholtz. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

•    Weekend at War 2015. 
Het evenement vindt plaats op 22 en 23 augustus 2015 op het perceel van de ZLSM. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.