Evenementenvergunning Week - 22

Evenementenvergunning Week - 22

Dit item is verlopen op 06-07-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Jubileumfeest 40 jaar BBC’77, dat plaats vindt van 23 juni 2017 tot en met 26 juni 2017 op de parkeerplaats aan de Aretsbosweg te Bocholtzerheide (sportcomplex)

•    Stoomvrijmarkt, die plaats vindt op 11 juni 2017 in de kern van de gemeente Simpelveld. Er zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht rondom de markt.  

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.