Evenementenvergunning Week - 21

Evenementenvergunning Week - 21

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  •  aan het bestuur van ‘Luba Uitzend Buro B.V.’ (KvK 28028459) toestemming is verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Luba Classic’ op 1 juni 2019 waar maximaal 150 wielrenners aan deelnemen. De start en de finish van deze wielertocht is gelegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De wielertoertocht komt tussen 13.00 uur en 15.00 uur door de Bosschenhuizerweg, de Stampstraat, de Sint Remigiusstraat en de Huls te gemeente Simpelveld. 
     
  • aan de Parochie Sint Remigius Simpelveld toestemming is verleend voor het houden van een processie in het kader van de eucharistieviering (1ste Heilige Communie) op 30 mei 2019 van 10.30 uur tot 11.30 uur in de Sint-Remigius kerk.  De processie bestaat uit 25 communicanten en familieleden en wordt begeleid door een harmonie/fanfare. De processie (10.15 uur-10.30 uur) begint vanaf de ingang van de pastorietuin, gelegen aan de Panneslagerstraat en gaat vervolgens naar de Pastoriestraat te Simpelveld. Op de Pastoriestraat, ter hoogte van de Sint-Remigius kerk, te Simpelveld wordt de processie ontbonden. Aansluitend aan de eucharistieviering worden de communicanten (wederom) begeleid door de harmonie/fanfare (11.30 uur-12.00 uur). 

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
5. naam en adres van indiener;
6. de dagtekening;
7. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
8. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.