Evenementenvergunning - week 20

Evenementenvergunning - week 20

Dit item is verlopen op 21-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan het bestuur van de stichting ‘Wielervrienden “Berg-op” Simpelveld’ (KvK 14099069) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv voor het houden van het evenement ‘Bikenight challenge’ op zaterdag 18 mei 2019 tussen 16.00 uur en 23.59 uur in het centrum van Simpelveld.

Tevens is ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek op een afstand van 25 meter van het evenement tussen 16.00 uur en 19.00 uur tot maximaal 80 dB(A), tussen 19.00 uur en 23.00 uur tot maximaal 75 dB(A) en tussen 23.00 uur en 23.59 uur tot maximaal 70 dB(A). Gedurende het evenement wordt verder ontheffing ex. artikel 2:5 Apv verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.