Evenementenvergunning Week - 20

Evenementenvergunning Week - 20

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

 op zondag 19 mei 2019 aansluitend aan de kerkdienst van 11.00 uur in de Sint-Remigius kerk door kerkelijk zangkoor Harmonia een processie (stoet) wordt gehouden. De stoet begint vanaf de Sint-Remigius kerk, gelegen aan de Pastoriestraat en gaat vervolgens naar de Irmstaat te Simpelveld. Op de Irmstraat te Simpelveld wordt de stoet ontbonden.

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
5. naam en adres van indiener;
6. de dagtekening;
7. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
8. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.