Evenementenvergunning Week - 19

Evenementenvergunning Week - 19

Dit item is verlopen op 09-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

• aan het bestuur van stichting ‘de stichting ‘Crossborder Cycling’  (KvK 67729061) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19  Apv wordt verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Gravel Series Limburg-Liberation rides’  op zondag 5 mei 2019 in de gemeente Simpelveld.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder bekend dat:
• op zaterdag 4  mei 2019 aansluitend aan de kerkdienst van 19.15 uur in de Sint-Remigius kerk door de gemeente Simpelveld een stille tocht wordt gehouden. De stille tocht  begint vanaf de Sint-Remigius kerk, gelegen aan de Pastoriestraat en gaat vervolgens via de Vroenhofstraat, de Dorpstraat en het Oranjeplein te Simpelveld. Op het Oranjeplein te Simpelveld wordt de stille tocht ontbonden.
Bij zeer slechte weersomstandigheden zal de viering volledig in kerk plaatsvinden,en niet aansluitend aan het monument.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:
 op zaterdag 4 mei 2019 tussen 19.30 uur en 20.30 uur wordt ten behoeve van ‘Dodenherdenking’ het Oranjeplein te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.