Evenementenvergunning Week - 17

Evenementenvergunning Week - 17

Dit item is verlopen op 02-05-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Bikenight en Nutrition Company Bergomloop 2018. Het evenement vindt plaats op 12 mei 2018 van 19.15 uur tot 00.00 uur en 13 mei 2018 van 13.00 uur tot 16.15 uur. Voor het evenement worden diverse verkeersmaatregelen getroffen, deze worden kenbaar gemaakt via bebording en door middel van een brief aan betrokkene.  
•    Kermis Bocholtz en Simpelveld. Op 10 mei 2018 tot en met 13 mei 2018 vindt de kermis in de kern van Bocholtz plaats in de Wilhelminastraat. Hierdoor is vanaf 8 mei 2018 tot en met 14 mei 2018 de Wilhelminastraat afgesloten voor al het verkeer. Op 19 mei 2018 tot en met 22 mei 2018 vindt de kermis in de kern van Simpelveld plaats op de Markt. Hierdoor is de Markt van 17 mei tot en met  22 mei 2018 afgesloten voor al het verkeer. 

De stukken liggen vanaf 16 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.