Evenementenvergunning Week - 17

Evenementenvergunning Week - 17

Dit item is verlopen op 06-06-2016.

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning en ontheffingen zijn verleend op 18 april 2016 voor: 

•    20e Brandbier Drielandenomloop 2016 op zondag 1 mei 2016. Het betreft diverse wielerwedstrijden in de kern van Bocholtz. Tijdens het evenementen zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht  in de gemeente Simpelveld. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van het verkeer in goede orde te regelen. 
•    Kermis in de kern van Bocholtz (5 mei tot en met 9 mei 2016) en in de kern van Simpelveld (14 mei tot en met 17 mei  2016). Tijdens het evenementen zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht  in de gemeente Simpelveld. 

De stukken liggen vanaf 18 april 2016 maart 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).