Evenementenvergunning Week - 16

Evenementenvergunning Week - 16

Dit item is verlopen op 27-04-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Kermis Bocholtz en Simpelveld

De kermis in Bocholtz vindt plaats van 25 mei 2017 tot en met 29 mei 2017 in de Wilhelminastraat te Bocholtz. Vanaf 23 mei 2017 08.00 uur tot en met 30 mei 2017 18.00 uur is de Wilhelminastraat vanaf de Beatrixstraat tot aan de kruising Dr. Nolenstraat afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. De bushalte in de Wilhelminastraat vervalt voor deze periode. 

De kermis in Simpelveld vindt plaats van 3 juni 2017 tot en met 6 juni 2017 op de Markt te Simpelveld. Vanaf 31 mei 2017 08.00 uur tot en met 7 juni 2017 18.00 uur is de Markt afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. 
In de voorgenoemde periode is de Marktstraat opengesteld voor twee richtingsverkeer, verkeersregelaars zijn aanwezig om de veiligheid te waarborgen. 

Vanwege het verblijf van de kermisexploitanten is vanaf 23 mei 2017 08.00 uur tot en met 7 juni 2017 19.00 uur een gedeelte van de parkeerplaats achter het gemeentehuis afgesloten. 

De stukken liggen vanaf 11 april 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.