Evenementenvergunning Week - 15

Evenementenvergunning Week - 15

Dit item is verlopen op 12-04-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  •  aan het bestuur van ‘Stichting Amstel Gold Race’  (KVK 41210442)  een evenementenvergunning ex. artikel 2:19  Apv wordt verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Toerversie Amstel Gold Race’  op 20 april 2019 in de gemeente Simpelveld. 
     
  •  aan het bestuur van stichting ‘Organisatiecomité Hel van het Mergel land’  (KvK 41076931) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19  Apv wordt verleend voor het houden van de wielertoertocht ‘Volta Limburg Classic’ op 7 april 2019 in de gemeente Simpelveld.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.