Evenementenvergunning week-15

Evenementenvergunning week-15

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

•    Koningsvogelschieten en het Kampioenschap van Bocholtz. De evenementen vinden plaats op 8 juli 2017 en 9 juli 2017 op het terrein van de Kruisboogschutterij Sint Henricus 1891 te Bocholtzerheide. Op 8 juli 2017 worden diverse optochten gehouden in de kern van Bocholtz, hierdoor zijn enkele wegen tijdelijk afgesloten. Verkeersregelaars worden ingezet om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.   

•    Optochten Koningsdag en Dodenherdenking Simpelveld 2017. De optochten vinden plaats na de kerkdienst van 27 april 2017 10.00 uur en 4 mei 2017 19.15 uur. Tijdens Dodenherdenking op 4 mei as. zullen rondom het Oranjeplein tussen 19.30 en 20.30 uur diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers en het overige verkeer in goede banen te leiden. Komende vanuit Bocholtz is Simpelveld uitsluitend bereikbaar via de Schiffelderstraat, het Oranjeplein is gedurende deze tijd volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Een en ander wordt ook aangegeven met aanvullende bebording.


De stukken liggen vanaf 31 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.