Evenementenvergunning Week - 11

Evenementenvergunning Week - 11

Dit item is verlopen op 18-03-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend: 

• ‘Vrung van D’r Kino live’ op 14 maart 2020 van 19.00 uur tot 02.00 uur in de ‘Wilhelminazaal’, gelegen aan de Dr. Nolenstraat 9 A (6351 GL) te Bocholtz,
• een rommel- en speelgoedmarkt georganiseerd door stichting ‘ORMUS’ op 29 maart 2020 van 12.00 uur tot 15.30 uur in ‘Partycentrum Oud-Zumpelveld’, gelegen aan de Irmstraat 23 (6369 VL) te Simpelveld.

De stukken liggen vanaf 3-3-2020 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.