Evenementen vergunningen Week- 45

Evenementen vergunningen Week- 45

Dit item is verlopen op 14-11-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

St Maartensoptocht-/vuur Bocholtz 2015. Het evenement vindt plaats rondom het centrum van Bocholtz op 13 november 2015 van 18.00 uur tot 00.00 uur. De route is als volgt: vertrekpunt vanaf de kerk – Pastoor Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat, Heiweg, Kerkeveld, Dautzenbergstraat, Billenhovenstraat - eindpunt veldje Billenhovenstraat. Tijdens het evenement zijn rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om de veiligheid in goede orde te waarborgen.

St Maartensoptocht-/vuur Simpelveld 2015. Het evenement vindt plaats rondom de Kruinweg te Simpelveld op 13 november 2015 van 18.00 uur tot 00.00 uur. De route is als volgt: startpunt Sportlaan – Akerveldweg – Kruinweg – eindpunt parkeerplaats Kruinweg. Tijdens het evenement zijn rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er mag tussen 12.00 en 00.00u niet worden geparkeerd op de parkeerplaats.

De stukken liggen vanaf 3 november 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
 

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.
  • Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
  • Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.