Conceptaanvraag - week 30

Conceptaanvraag - week 30

Dit item is verlopen op 07-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben omgezet naar een conceptaanvraag:

• Voor  : realiseren carports
  Locatie  : Vroenhofstraat 1 te 6369 AP Simpelveld
  Datum omzetting : 16 juli 2014
  Dossiernummer : 32665

Tegen de hierboven vermelde conceptaanvraag kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat een formele aanvraag wordt ingediend en hierop door college van burgemeester en wethouders een beslissing op is genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-544 8311