Besluit nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Gemeente Simpelveld 2020

Besluit nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Gemeente Simpelveld 2020

Dit item is verlopen op 09-12-2020.

Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2020 vastgesteld

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

Het Besluit nadere regels Wmo opvang en beschermd Wonen gemeente Simpelveld 2020 wordt gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad (officiële uitgave van gemeente Simpelveld) en opgenomen in de Regelingenbank van de gemeente.

Het Gemeenteblad en de Regelingenbank vindt u op www.overheid.nl onder “Gemeenteblad” en “Lokale wet- en regelgeving”.