Besluit inritconstructie particulieren 2016

Besluit inritconstructie particulieren 2016

Dit item is verlopen op 11-02-2016.

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 26 januari 2016 een besluit genomen over het handelen bij aanvragen van een inritconstructie voor particulieren. 

Trottoirs bij inritten naar particuliere percelen worden regelmatig kapot gereden. Dit heeft te maken met de dikte van de bestaande trottoirtegels in het trottoir. Om te voorkomen dat in de toekomst trottoirs kapot worden gereden door auto’s, wordt het trottoir aangepast bij nieuwe aanvragen van particulieren voor een inritconstructie. De aanpassing houdt in dat trottoirtegels met een dikte van 4,5 cm vervangen worden door trottoirtegels met een dikte van 6 cm. De kosten hiervoor worden betaald door de aanvrager van de inritconstructie.

Uitgaande van een standaard aanvraag voor een nieuwe inritconstructie van 5 meter bedragen de kosten voor de aanleg van een inritconstructie circa € 500,-. De kosten voor het vervangen van het trottoir, afhankelijk van de breedte van het trottoir, bedragen tussen de €400,- en de € 600,-.

Het besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.