Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg

Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg

Dit item is verlopen op 18-10-2017.

Toelichting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij bij besluit van 1 augustus 2017 de beleidsregel “Financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg” hebben vastgesteld. 

Deze beleidsregel maakt deel uit van het uitvoeringsinstrumentarium van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Deze Structuurvisie is op 22 september 2016 door de gemeenteraad van Simpelveld vastgesteld.

De beleidsregel “Financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg” treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

De beleidsregel “Financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg” kunt u tijdens openingsuren inzien in het gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH te Simpelveld. U kunt de beleidsregel ook raadplegen via de website www.simpelveld.nl onder de tabbladen “Bestuur” en “Regelgeving” en op www.overheid.nl. Tegen de beleidsregel is geen bezwaar en beroep mogelijk.