Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg vastgesteld

Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg vastgesteld

Dit item is verlopen op 24-06-2020.

Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken de terinzagelegging bekend van de ‘Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg’ waarmee zij op 9 juni 2020 instemden, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven uit 2017.

Inhoud van de beleidsregel 
De Zuid-Limburgse gemeenten hebben inmiddels circa twee jaar gewerkt met de vigerende Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven. Zoals gepland is deze beleidsregel onlangs geëvalueerd en geactualiseerd. In de nu vastgestelde gewijzigde versie van deze beleidsregel is het kostenverhaal en de indexering geactualiseerd, zijn er bestedingsdoelen toegevoegd en is het beslissend orgaan, mandatering en advisering opgenomen. 
Raadpleging van de stukken 
De Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg ligt vanaf  16 juni 2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. Inzage is digitaal via www.simpelveld.nl en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ mogelijk . U kunt in het gemeentehuis verder alleen nog maar op afspraak terecht. Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is. Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken, van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 045 544 83 83.
In het gemeentehuis zijn fysieke maatregelen getroffen zodat aan de receptie en balie een afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen.
Tegen de vaststelling van de gewijzigde Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouw-initiatieven Zuid-Limburg staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. De beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking in werking.

Simpelveld, 
Het college voornoemd,

Mr. R. de Boer, Burgemeester
Mr. M. Liu, secretaris