Beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ ingetrokken - week 52

Beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ ingetrokken - week 52

Dit item is verlopen op 29-12-2015.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 15 december 2015 het beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ heeft ingetrokken tot het moment dat nieuw, aanvullend beleid begin 2016 is vastgesteld. Het beleid is dan ook vanaf 15 december 2015 niet meer geldend.

Het beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ dateerde van 17 december 2013. Er zijn toen randvoorwaarden gesteld waaronder met toepassing van een afwijkingsmogelijkheid, nevenactiviteiten bij agrariërs kunnen worden toegestaan. Thans is gebleken dat dit beleid op een aantal punten niet volledig is, waardoor onwenselijke situaties in het buitengebied kunnen ontstaan. Het college heeft besloten het beleid in te trekken en begin 2016 nieuw beleid voor nevenactiviteiten bij agrariërs vast te stellen.