Belastingverordeningen - week 48

Belastingverordeningen - week 48

Dit item is verlopen op 04-12-2014.

Bij raadsbesluit van 13 november 2014 (nr. VII-62) zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

-verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015;
-verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015;
-verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015;
-verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015;
-verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015;
-verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015;
-verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2015;
-verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. Het elektronische gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’.

Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.