Bekendmakingen

Bekendmakingen

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de jaarstukken 2018 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden

De raadsvergadering is op 4 juli 2019. De jaarstukken 2018 en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van de jaarstukken. Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: jaarstukken 2018). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. De prijs hiervoor bedraagt € 28,80.