Bekendmakingen eigen bijdragen WMO per 2019

Bekendmakingen eigen bijdragen WMO per 2019

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Het college van B&W heeft in de vergadering van 4 december jongstleden de parameters Wmo voor 2019 als volgt vastgesteld;

Groepen huishoudens Jaar Maximale bijdrage per periode van 4 weken
Eenpersoonshuishouden 
Jonger dan 65 jaar
2019 € 17.50
Eenpersoonshuishouden
Ouder dan 65 jaar
2019 € 17.50
Meerpersoonshuishouden 
Jonger dan 65 jaar
2019 €   0.00
Meerpersoonshuishouden
Ouder dan 65 jaar
2019 € 17.50