Bekendmakingen belastingverordeningen

Bekendmakingen belastingverordeningen

Dit item is verlopen op 20-01-2021.

Bij raadsbesluit van 10 december 2020 nr. VII - 49 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

- verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2021.

De verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook ligt de verordening ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.