Bekendmaking

Bekendmaking

Dit item is verlopen op 24-06-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de jaarstukken 2019 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. 

De raadsvergadering is op 2 juli 2019. De jaarstukken 2019 en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van de jaarstukken. Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: jaarstukken 2019). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. De prijs hiervoor bedraagt € 29,20.