Bekendmaking

Bekendmaking

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Toezichthouder Drank- en Horecawet 

Op 23 april 2019 heeft de burgemeester van Simpelveld besloten de heren A. Kockelkorn en  M. van der Ven aan te wijzen als toezichthouder op de Drank- en Horecawet voor gemeente Simpelveld. Voornoemde heren zijn binnen de gemeente Simpelveld als buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam.

Een toezichthouder in het kader van de Drank- en Horecawet heeft o.a. tot taak te controleren of de regels met betrekking tot het schenken van alcohol en wie dit mag nuttigen worden nageleefd. Zo kan een toezichthouder onder meer optreden tegen het verstrekken van alcohol aan minderjarigen of het in bezit hebben en nuttigen van alcohol door minderjarigen. Daarnaast hebben zij tot taak te controleren of de horecaondernemer, of tijdens evenementen, de “inrichting” voldoet aan de bepalingen van de Drank- en Horecawet