Bekendmaking

Bekendmaking

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 20 maart 2018 hebben besloten om de directeur publieke gezondheid van de GGD aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang. 

De kinderopvang moet voldoen aan de eisen in de Wet kinderopvang. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang, zoals bijvoorbeeld dagopvang, buitenschoolse opvang en opvang in een peuterspeelzaal. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. De GGD Zuid Limburg houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang in de gemeente Simpelveld.