Bekendmaking zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Simpelveld - week 52

Bekendmaking zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Simpelveld - week 52

Dit item is verlopen op 10-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat:

1. De Raad op 17 december 2015:

a. kennis heeft genomen van het projectvoorstel/projectplan “Zonnepanelenproject Parkstad”, met als uitgangspunt dat het project voor de gemeente kostenneutraal wordt uitgevoerd;

b. besloten heeft de uit het projectplan “Zonnepanelenproject Parkstad” voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Simpelveld te rekenen;

c. besloten heeft om de projectorganisatie op te zetten die zal worden belast met de uitvoering van het project conform het projectplan;

d. besloten heeft de Raad op gepaste momenten te informeren over de voortgang van het project;

e. ingestemd heeft met de voorfinanciering van € 2.160.000,- voor de uitvoering van het project;

waarmee de Raad, gelezen al het vorenstaande, aldus bepaald heeft dat het “Zonnepanelenproject Parkstad” plaatsvindt in het algemeen belang;

2. De Raad op 15 december 2016 de “Verordening Zonnepanelenproject Parkstad – Gemeente Simpelveld 2016” heeft vastgesteld. De verordening voorziet in verstrekken van leningen voor het aanbrengen, verkrijgen en onderhouden van een PV-installatie op bestaande bouwwerken in de gemeente.

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. De verordening ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.