Bekendmaking wijziging tarieventabel leges 2019

Bekendmaking wijziging tarieventabel leges 2019

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Bij collegebesluit van 8 januari 2019 is de tarieventabel 2019 vastgesteld voor wat betreft de tarieven reisdocumenten, zulks onder verwijzing naar artikel 9 van de legesverordening 2019.

De tabel is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. 

Ook ligt de tabel ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.