Bekendmaking wijziging in de algemene plaatselijke verordening Simpelveld 2017

Bekendmaking wijziging in de algemene plaatselijke verordening Simpelveld 2017

Dit item is verlopen op 22-01-2020.

De gemeenteraad van Simpelveld heeft op 12 december 2019 besloten tot wijziging van artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv), dat betrekking heeft op ‘uitwegen’ (opritten). 

De wijziging is hoofdzakelijk redactioneel van aard en maakt het mogelijk om per concreet geval een bredere belangenafweging te maken.
De wijziging treedt op 15 januari 2020 in werking en is digitaal te raadplegen op www.overheid.nl