Bekendmaking Week -9

Bekendmaking Week -9

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Toezichthouder openbare ruimte en Buitengewoon opsporingsambtenaar

Op 19 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten dhr. A. Kockelkorn aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte en als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) voor de gemeente Simpelveld. 
Een toezichthouder wordt ingezet om in de openbare ruimte te controleren op het naleven van relevante wetten en regels op het gebied van hinder, verkeer en milieu en kan aanwijzingen geven. Een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) heeft naast de bovenstaande bevoegdheden de mogelijkheid om een boete op te leggen aan overtreders.