Bekendmaking Week -5

Bekendmaking Week -5

Dit item is verlopen op 05-02-2020.

Bekendmaking beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de toepassing van artikel 2:7 van de algemene plaatselijke verordening (uitwegen/opritten)

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening besloten beleidsregels vast te stellen, over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid om uitwegen te vergunnen. De beleidsregels treden in werking op 30 januari 2020 en zijn te raadplegen op www.overheid.nl.