Bekendmaking Week -49

Bekendmaking Week -49

Dit item is verlopen op 28-12-2015.

De gemeente Simpelveld wil haar kapbeleid gaan moderniseren. In de huidige situatie is voor elke boom een kapvergunning nodig, ongeacht of het om een monumentale boom gaat of om een slecht ontwikkeld exemplaar dat eigenlijk geen toekomst heeft. 

In de praktijk komt het er op neer dat in meer dan 95% van de gevallen een vergunning ook daadwerkelijk wordt verleend. Dit betekent dat in veel gevallen een onnodige procedure moet worden gevolgd, wat voor u als burger, maar ook voor de gemeente een overbodige belasting betekent. 
Dat kan eenvoudiger. Wij willen dat dan ook zo gaan veranderen dat in het grootste deel van de gevallen een vergunningaanvraag niet meer nodig is.

Om de waardevolle bomen in onze gemeente toch te beschermen, hebben wij een lijst van waardevolle en monumentale bomen laten opstellen. Op deze lijst staan zowel bomen van de gemeente als bomen in particulier eigendom. Voor de bomen die op deze lijst staan blijft een kapvergunning nodig.
Voordat deze lijst definitief wordt vastgesteld, stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om hier op te reageren. De lijst ligt daarom in de periode van 11 november tot 23 december ter inzage. U kunt de lijst ook digitaal inzien, via www.simpelveld.nl. Hier vindt u een link naar de pagina.

Als u belanghebbende bent en u uw zienswijze hierop kenbaar wilt maken, kunt dit doen door uiterlijk 24 december 2015 schriftelijk te reageren naar 
Gemeente Simpelveld
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld
info@simpelveld.nl 
o.v.v. zienswijze bomenlijst Simpelveld