Bekendmaking - week 41

Bekendmaking - week 41

Dit item is verlopen op 15-10-2015.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Gemeenten hebben ook de bevoegdheid om te bepalen wanneer zij dit instrument daadwerkelijk toepassen.

Hoe het college dat gaat doen, is opgenomen in de ‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Simpelveld 2015’. Deze beleidslijn is op 29 september 2015 vastgesteld, treedt in werking op 6 oktober 2015 en vervangt de (ingetrokken) ‘Beleidsnotitie Wet Bibob gemeente Simpelveld 2005’.

De burgemeester is bevoegd om regels op te stellen over het toepassen van de volledige Bibob-toets bij evenementen. Deze regels zijn vastgelegd in het ‘Aanwijzingsbesluit Bibob-toets bij evenementen’.

Het aanwijzingsbesluit is op 29 september 2015 vastgesteld en treedt in werking op 6 oktober 2015. De beleidslijn en het aanwijzingsbesluit liggen ter inzage bij het gemeentehuis. U kunt ze ook terugvinden op de website www.simpelveld.nl onder bestuur/regelgeving/beleidsregels programma 2.