Bekendmaking - week 39

Bekendmaking - week 39

Dit item is verlopen op 01-10-2015.

Op grond van artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet (DHW) kan de burgemeester ontheffing verlenen van de horeca beperkende bepalingen in afdeling 8A van de Algemene plaatselijke verordening ten aanzien van para-commerciële rechtspersonen.

Op 9 september heeft de burgemeester in de Beleidsregels horeca vastgesteld hoe hij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester ten aanzien van het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank ontheffing verlenen van het verbod in artikel 3 DHW om zonder vergunning het horecabedrijf uit te voeren. Op 9 september heeft de burgemeester in de Beleidsregel artikel 35-ontheffing Drank- en Horecawet vastgelegd hoe hij van deze bevoegdheid gebruik maakt.

De beleidsregels liggen ter inzage in het gemeentehuis en u kunt deze inzien op de website: www.simpelveld.nl onder “bestuur / regelgeving – beleidsregels – programma 2: openbare orde en veiligheid”.