Bekendmaking - week 2

Bekendmaking - week 2

Dit item is verlopen op 17-01-2017.

TOEZICHTHOUDER EN BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR

Op 13 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten de heer E. Treling en de heer B. van Kol aan te wijzen als toezichthouders en Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) voor de gemeente Simpelveld. 

Een toezichthouder of BOA wordt ingezet om in de openbare ruimte te controleren op het naleven van relevante wetten en regels op het gebied van hinder, verkeer en milieu. Daarnaast zijn beide heren bevoegd om op te treden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet.