Bekendmaking - week 23

Bekendmaking - week 23

Dit item is verlopen op 21-06-2016.

Aken verleent vergunning voor bouw derde windmolen

Het gemeentebestuur van Stadt Aachen heeft vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van nog een installatie voor de winning van windenergie. 

De windmolen heeft een ashoogte van 139 meter (totale hoogte 199 m) en wordt geplaatst op de gebieden van de wind-concentratiezones aan de Laurensberger straβe/Alter Heerler Weg.

Tegen het vergunningenbesluit kunt u binnen een termijn van één maand na het in werking treden, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de administratieve rechtbank van Aken, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aken of ter griffie bij deze rechtbank worden ingediend.

Een exemplaar van het vergunningenbesluit ligt van 6 juni 2016 tot en met 20 juni 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

De volledige bekendmaking van Stadt Aachen kunt u inzien op onze website onder ‘Actueel’.