Bekendmaking - week 21

Bekendmaking - week 21

Dit item is verlopen op 02-06-2016.

Aken verleent vergunning voor bouw windmolens

Het gemeentebestuur van Stadt Aachen heeft vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van twee installaties voor de winning van windenergie. De beide windmolens hebben een ashoogte van 140 meter (totale hoogte 196 m) en worden geplaatst op de gebieden van de wind-concentratiezones aan de Laurensberger straβe/Alter Heerler Weg. 

Voor elk van de twee windmolens wordt een afzonderlijk vergunningenbesluit verleend, waartegen een eis tot nietigverklaring kan worden ingediend. Tegen elk van de twee vergunningbesluiten kunt u binnen een termijn van één maand na het in werking treden, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de administratieve rechtbank van Aken, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aken of ter griffie bij deze rechtbank worden ingediend.

Het vergunningenbesluit en alle bijbehorende stukken zijn, tijdens openingstijden, in te zien in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

De volledige bekendmaking van Stadt Aachen kunt u inzien op onze website onder ‘Actueel’.