Bekendmaking - week 14

Bekendmaking - week 14

Dit item is verlopen op 12-04-2018.

Besluit verlenging GVVP tot 01-01-2020

De raad heeft in haar vergadering van 8 maart 2018 een besluit genomen voor het verlengen van het huidige GVVP 2013-2017 (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) tot 1 januari 2020. 

Omdat het MUP (Maatregelen Uitvoeringsplan als onderdeel van het GVVP) grotendeels nog niet is uitgevoerd, het huidige GVVP nog van kracht is en omdat met gemeente Voerendaal (in het kader van de ambtelijke samenwerking) een gezamenlijk GVVP met MUP kan worden opgesteld, zal de doorlooptijd van het huidige GVVP worden verlengd tot 1 januari 2020.

Het besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website, www.simpelveld.nl. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.