Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad-Gemeente Simpelveld Week-51

Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad-Gemeente Simpelveld Week-51

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Het College van burgemeester en wethouders van Simpelveld maken het volgende bekend:

Op grond van artikel 4, lid 3, van de Verordening Zonnepanelenproject Parkstad – Gemeente Simpelveld 2016 stelt het college het tijdvak vast waarbinnen aanvragen om een lening kunnen worden ingediend voor het verkrijgen, aanbrengen en onderhouden van een zonnepaneleninstallatie op bestaande bouwwerken in de gemeente.

Bij besluit van 4 december 2018 heeft het college de einddatum van voornoemd tijdvak vastgesteld op 31 december 2019 of zoveel eerder als dat het beschikbaar gestelde budget is bereikt.