Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad- Gemeente Simpelveld 2016

Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad- Gemeente Simpelveld 2016

Dit item is verlopen op 18-12-2019.

Het College van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt het volgende bekend:

Op grond van artikel 4, lid 3, van de Verordening Zonnepanelenproject Parkstad – Gemeente Simpelveld 2016 stelt het college het tijdvak vast waarbinnen aanvragen om een lening kunnen worden ingediend voor het verkrijgen, aanbrengen en onderhouden van een zonnepaneleninstallatie op bestaande bouwwerken in de gemeente.

Bij besluit van 26 november 2019 heeft het college de einddatum van voornoemd tijdvak vastgesteld op 31 december 2020 of zoveel eerder als dat het beschikbaar gestelde budget is benut.