Bekendmaking verordening VONSS bezwaarschriftencommissie - week 25

Bekendmaking verordening VONSS bezwaarschriftencommissie - week 25

Dit item is verlopen op 26-06-2014.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Raad in zijn vergadering van 21 mei 2014 heeft besloten om de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 juni 2014.

De verordening voorziet in de vorming van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld (VONSS).

De hierop betrekking hebbend e stukken liggen voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. De verordening vindt u ook op www.simpelveld.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.