Bekendmaking vaststelling organisatieverordening RUD Zuid-Limburg 2014 - week 43

Bekendmaking vaststelling organisatieverordening RUD Zuid-Limburg 2014 - week 43

Dit item is verlopen op 30-10-2014.

Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 8 oktober 2014 heeft besloten tot vaststelling van de Organisatieverordening RUD Zuid-Limburg 2014.

De verordening ligt met ingang van 23 oktober 2014 tot 15 januari 2015 ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Een ieder kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift hiervan verkrijgen. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december 2014.