Bekendmaking vaststelling nadere regels Week -17

Bekendmaking vaststelling nadere regels Week -17

Dit item is verlopen op 02-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 april 2018 nadere regels vast hebben gesteld voor het innemen en hebben van een tijdelijke standplaats voor een kraam of wagen op openbare plaatsen (op grond van artikel 5:16, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening). 

In deze ‘Nadere regels standplaatsen 2018’ zijn regels opgenomen met betrekking tot het verlenen van standplaatsvergunningen. Onder andere zijn beperkingen gesteld aan de locaties, de verdeelprocedure en de toetsingscriteria. De ‘Nadere regels standplaatsen 2018’ zijn te raadplegen op: klik hier (programma 1: veiligheid). De Nadere regels treden de dag na bekendmaking in werking.