Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan "Verzetstraat 1a in Simpelveld" - week 33

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan "Verzetstraat 1a in Simpelveld" - week 33

Dit item is verlopen op 27-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.6 Wro bekend dat vanaf woensdag 15 augustus 2018 tot en met dinsdag 25 september 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt.

Het plan regelt de wijziging van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ van een strook grond in gebruik en behorende bij het adres Verzetstraat 1a, 6369 CW te Simpelveld. U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
  • woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

Daarnaast zijn de stukken ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.WPverzetstraat1a-ON01. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook direct raadplegen door op deze website te zoeken op adres en op de link ‘ontwerpwijzigingsplan Verzetstraat 1a te Simpelveld’ te klikken.

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG te Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.