Bekendmaking Beleidsregels week - 43

Bekendmaking Beleidsregels week - 43

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 17 oktober 2018:

• de Beleidsregels Horeca van 9 september 2015 heeft ingetrokken, en 
• de beleidsregels Horeca 2018 heeft vastgesteld.

De Beleidsregels Horeca 2018 zijn beleidsregels op grond van de Drank- en horecawet en de Algemene plaatselijke verordening. De beleidsregels hebben betrekking op paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen en buurthuizen. Geregeld wordt hoe de burgemeester omgaat met zijn bevoegdheid om een ontheffing te verlenen van de o.a. de schenktijden als geregeld in de Algemene plaatselijke verordening. 

De beleidsregels zijn te raadplegen via de website www.simpelveld.nl