Bekendmaking belastingverordeningen

Bekendmaking belastingverordeningen

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Bij raadsbesluit van 12 december 2019 nr. VII - 44 is de volgende verordening vastgesteld:

• verordening op de onroerende zaakbelasting 2020;
• verordening op de afvalstoffenheffing 2020;
• verordening kwijtschelding 2020.

De verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook ligt de verordening ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.