Bekendmaking belastingverordeningen

Bekendmaking belastingverordeningen

Dit item is verlopen op 28-11-2018.

Bij raadsbesluit van 8 november 2018 nr. VII - 50 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

• verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019;
• verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2019;
• verordening op de heffing en de invordering van leges 2019;
• verordening kwijtschelding 2019.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. 

Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook liggen de verordeningen ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.